Pris = miljø og kvalitet

Møbler som innehar miljø- og/eller kvalitetsdokumentasjon vil i de fleste tilfeller være dyrere i innkjøp enn møbler som ikke har samme dokumentasjon, men blir likevel billigere på sikt.

Prisen skyldes bla kombinasjonen av materialbruk av høyere- og mer miljøvennlig kvalitet, produsentens ekstrautgifter ved mer miljøvennlig- møbelproduksjon, transport, emballasje og gjenvinning, samt påfølgende miljøsertifisering av møbelet, og kvalitetstesting hos et akkreditert møbeltestlaboratorium. Miljø- og kvalitetstestede møbler vil være utstyrt med sertifikater som dokumenterer at de tilfredsstiller gjeldende krav til miljø og kvalitet etter nasjonale- og/eller internasjonale standarder, noe som innbefatter at møbelet tåler hardere bruk, varer lengre og innehar innkjøpsgaranti.

Mer informasjon om gjeldende miljøkrav i mobelfakta.no finner du her: http://www.mobelfakta.no/miljokrav/

Mer informasjon om gjeldende kvalitetskrav i mobelfakta.no finner du her: http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/


Verktøylinje

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost