Møbelmerket: mobelfakta.no

Medlemsprodusentene i mobelfakta.no som har gjennomført prosessene med miljøsertifisering av bedrift/produksjon og miljø- og kvalitetssertifisering av møblene de produserer, har anledning til å merke møblene sine med: mobelfakta.no.

MØBELMERKET: MOBELFAKTA.NO

Et møbel som bærer møbelmerket: mobelfakta.no, er utstyrt med produktsertifikat fra et akkreditert møbeltestlaboratorium, og miljø- deklarasjon/dokumentasjon i form av EPD - Environmental Product Declaration, eller Svanemerke. I tillegg har produsenten/bedriften innført internt miljøstyringssystem i form av; Miljøfyrtårn - nasjonal standard, eller ISO 14 001 - internasjonal standard, som sikrer miljøvennlig produksjon/bedrift.

Mer informasjon om norske og europeiske kvaliteskrav finner du her:
http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/

Mer informasjon om EPD - Environmental Product Declaration finner du her:
http://www.epd-norge.no/

Mer informasjon om Svanemerke finner du her:
http://www.ecolabel.no/

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her:
http://www.miljofyrtarn.no/

Mer informasjon om ISO 14 001 finner du her:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/iso14001.htm


Verktøylinje

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost