Testing brann

Det er i Norge et lovpålagt krav fra myndighetenes side at madrasser og stoppede møbler skal stå imot tenning av ulmende sigarett i samsvar med fastsatte standarder.

Brann

mobelfakta.no stiller de samme brannkravene som norske myndigheter.


Norske myndigheters brannkrav

Brannkravet som stilles er at madrasser og stoppede møbler skal stå i mot tenning av ulmende sigarett i henhold til standardene nedenfor:

NS-EN 1021-1:2006 (eller strengere) Møbler

 • Vurdering av antennelighet av stoppede møbler.
  Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett (ISO 8190-1988 modifisert).


NS-EN 597-1:1994 Møbler

 • Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner.
  Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett.

Brannbestandighet
Testes etter: NS-EN 1021-1:1994 (eller strengere)

 • Her testes møbelets tekstiler med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min.

Bildet viser gjennomføring av sigarettesten.

 
         


 


 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost