Øvrige internasjonale kvalitetskrav

Nedenfor følger en oversikt over gyldige internasjonale kvalitetsstandarder for møbler - utover de europeiske, som er utarbeidet av den globale standardiseringsorganisasjonen ISO (ISO/TC 136 Furniture).

Internasjonale kvalitetsstandarder for møbler - utover de Europeiske

Oversikten nedenffor refererer til internasjonale standarder utover de europeiske, men ikke til beskrivelse av hver enkelt standards innhold. For nærmere informasjon om standardenes innhold må den aktuelle standarden bestilles/kjøpes. Den kan f.eks. bestilles/kjøpes fra: www.standard.no.


ISO 10131-1:1997 Foldaway beds -- Safety requirements and tests -- Part 1: Safety requirements

ISO 10131-2:1997 Foldaway beds -- Safety requirements and tests -- Part 2: Test methods

ISO 9098-1:1994 Bunk beds for domestic use -- Safety requirements and tests -- Part 1: Safety requirements

ISO 9098-2:1994 Bunk beds for domestic use -- Safety requirements and tests -- Part 2: Test methods

ISO 21015:2007 Office furniture -- Office work chairs -- Test methods for the determination of stability, strength and durability

ISO 21016:2007 Office furniture -- Tables and desks -- Test methods for the determination of stability, strength and durability

ISO 4211:1979 Furniture -- Assessment of surface resistance to cold liquids

ISO 4211-2:1993 Furniture -- Tests for surfaces -- Part 2: Assessment of resistance to wet heat

ISO 4211-3:1993 Furniture -- Tests for surface finishes -- Part 3: Assessment of resistance to dry heat

ISO 4211-4:1988 Furniture -- Tests for surfaces -- Part 4: Assessment of resistance to impact

ISO 5970:1979 Furniture -- Chairs and tables for educational institutions -- Functional sizes

ISO 7173:1989 Furniture -- Chairs and stools -- Determination of strength and durability

ISO 7174-1:1988 Furniture -- Chairs -- Determination of stability -- Part 1: Upright chairs and stools

ISO 7174-2:1992 Furniture -- Chairs -- Determination of stability -- Part 2: Chairs with tilting or reclining mechanisms when fully reclined, and rocking chairs

ISO 7170:2005 Furniture -- Storage units -- Determination of strength and durability

ISO 7171:1988 Furniture -- Storage units -- Determination of stability

ISO 8191-1:1987 Furniture -- Assessment of the ignitability of upholstered furniture -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette

ISO 8191-2:1988 Furniture -- Assessment of ignitability of upholstered furniture -- Part 2: Ignition source: match-flame equivalent

ISO 7175-1:1997 Children's cots and folding cots for domestic use -- Part 1: Safety requirements

ISO 7175-2:1997 Children's cots and folding cots for domestic use -- Part 2: Test methods

ISO 9221-1:1992 Furniture -- Children's high chairs -- Part 1: Safety requirements

ISO 9221-2:1992 Furniture -- Children's high chairs -- Part 2: Test methods


CEN/TC 364 Project Committee - High Chairs, har utarbeidet to standarder for høye barnestoler:

NS-EN 14988-1:2006 Høye barnestoler - Del 1: Sikkerhetskrav / Children's high chairs - Part 1: Safety requirements

NS-EN 14988-2:2006 Høye barnestoler - Del 2: Prøvingsmetoder / Children's high chairs - Part 2: Test methods


Trykk på denne lenken for å laste ned oversikt over land som er medlemmer av ISO


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost