Offentlige innkjøp: ny miljøforskrift fra 1. mai

30 % miljøvekting i offentlige anskaffelser er nærmere en realitet. Når miljø er valgt som tildelingskriterium bør det som hovedregel vektes minimum 30 %, sammenliknet med blant annet pris. Dette går fram av ny Forskrift om offentlige anskaffelser.

For et drøyt år siden anmodet Stortinget, i statsbudsjettforliket for 2016, regjeringen om å innføre krav om minimum 30 % miljøvekting i offentlige anbud. Denne anmodningen har nå blitt tatt til følge og innført i ny versjon av Forskrift om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. mai 2017.

Les §7-9 i ny forskrift

I Regjerningens pressemelding om den nye forskrifsbestemmelsen sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen blant annet følgende: - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.  

Les hele pressemeldingen

Lurer du på hvordan din bedrift blir bedre rustet til å tilfredsstille økte miljøkrav? Ta kontakt med sekretariatsleder i Møbelfakta og prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien, Are Lyubråten

Offentlige innkjøp blir grønnere. Ny forskrift fra 1. mai 2017
Offentlige innkjøp blir grønnere. Ny forskrift fra 1. mai 2017

Verktøylinje

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost