Økt kvalitetstesting av møbler i 2017

Første halvår 2017: Møbelfakta mottar en markant økning av henvendelser om møbeltesting, møbelkvalitet og utstedelser av Møbelfakta-sertifikater. Fra produsenter både til hjemmemarkedet og kontraktmarkedet, samt fra privatpersoner, innkjøpere og interiørarkitekter.


Foto: Nordic Comfort Products AS

Funksjon, sikkerhet og holdbarhet
-Det er gledelig at produktkvalitet er i vinden, sier sekretariatsleder for Møbelfakta, Are Lyubråten. -Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler den bruken de er tiltenkt og man har gjort et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg. Produktene testes for funksjon, sikkerhet og holdbarhet. Produkter med feil kvalitet risikerer å bli ødelagt eller ikke fungere som de skal, og kan i verste fall føre til ulykker. I tillegg er riktig holdbarhet både miljøvennlig og lønnsomt. Produkter med feil kvalitet blir fort veldig kostbare på sikt, da de vil kreve mye vedlikehold under sitt livsløp og må avhendes tidligere.

Europeiske og internasjonale kvalitetsstandarder. Norge følger med
Møbler med Møbelfakta-sertifikat tilfredsstiller tekniske kvalitetskrav fastlagt i europeiske og internasjonale standarder. Disse utarbeides i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (EN-standarder) og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (ISO-standarder). -Dette standardiseringssystemet er det eneste internasjonalt anerkjente og omforente systemet for standardisering av møbler, sier Are Lyubråten. – I den re-oppnevnte speilkomiteen SN/K 019 for møbler under Standard Norge følger vi nå på bransjeplan utviklingen i standardiseringsarbeidet internasjonalt og er med og påvirker. Komiteen er et nyttig forum for kompetansespredning og nettverksbygging og flere medlemmer er velkomne.


Foto: Hovden Møbel AS

Har du spørsmål?
Hva er Møbelfakta?
Hvordan gå fram når du skal teste?
Hvordan får man godkjent en hel møbelserie?
Hvordan benytte Møbelfakta-sertifikatet?

Sekretariatsleder for Møbelfakta, og Prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien, Are Lyubråten, gir deg svar på disse og andre spørsmål om kvalitet og miljø og møbler.

Verktøylinje

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost