Nyheter

Siste nytt i mobelfakta.no.

SVENHEIM FØRSTE MEDLEMSBEDRIFT MED MOBELFAKTA.NO-MERKEDE PRODUKTER

På Stockholm Furniture Fair, som ble avholdt 3.-7. februar 2015, imponerte Svenheim Møbelindustri AS med å være første medlemsbedrift i mobelfakta.no som etter ferdigstilt gjennomføring av gjeldende sertifiseringsprosesser i mobelfakta.no, tok i bruk møbelmerket til mobelfakta.no, bestående av mobelfakta.no-logo. For å kunne få benytte denne logoen som et møbelmerke, forutsetter det at medlemsbedriften har gjennomført/ferdigstilt prosessene med; innføring av internt miljøstyringssystem, EPD-deklarering av alle produkter og kvalitetssertifisering av alle produkter. mobelfakta.no gratulerer Svenheim med godt arbeid og all velfortjent oppmerksomhet rundt bruken av møbelmerket til mobelfakta.no på Stockholmsmessen.
 


NYTT STYRE I MOBELFAKTA.NO FRA  02.12.14

Se oversikt over det nye styrets medlemmer her: http://www.mobelfakta.no/Styret/


NYE TEKSTILKRAV I MOBELFAKTA.NO

På ekstraordinært styremøte 29. september 2014 vedtok styret i mobelfakta.no nye tekstikrav. De nye kravene finnes på nettsiden under fanen: "Kvalitet", "Testing tekstiler".


INNKJØPSVEILEDER

Møbel- og interiørbransjens innkjøpsveileder er ferdig utarbeidet og kan lastes ned på forsiden under overskriften "Innkjøpsveileder". Revidering av fremlagte versjon basert på eventuelle innspill, feil eller mangler, vil gjennomføres innen sommeren 2015. Møbel+interiør i Norsk Industri holder møte for felles gjennomgang av innkjøpsveilederen 24. september 2014.


MOBELFAKTA.NO FJERNER ALLE SÆR-NORSKE KVALITETSSTANDARDER

Styret i mobelfakta.no besluttet på Årsmøte 2014 og fjerne alle sær-norske kvalitetsstandarder som har betegnelsen NS. Det innebærer at fra 25. mai 2014 gjelder kun EN- og ISO standarder i mobelfakta.no. NB! Alle EN-standardene som har blitt godkjent i Norge får betegnelsen NS foran EN fra Standard Norge som bekreftelse på godkjenning.


GJENNOMFØRT ÅRSMØTE OG NYE STYREMEDLEMMER i MOBELFAKTA.NO

25. mai ble mobelfakta.no sitt Årsmøte for 2014 avholdt på Hotell Radisson Blu Scandinavia i Oslo (i forbindelse med Møbelkonferansen), og nytt styre ble valgt: Are Lyubråten/Svenheim har blitt ny styreleder (2014-2015) og Børge Andreas Heggen Johansen/Ekornes ASA har blitt ny nestleder (2014-2016). Valgkomiteen er gjenvalgt og består av Magnar Skjellum og Arve Ekornes (2014-2015).


FERDIG OPPDATERT NETTSIDE (29.08.13)

Nå er nettsidene - engelsk og norsk versjon + håndboken, ferdig oppdatert.


VEL GJENNOMFØRT KURS I MØBEL- MILJØ OG KVALITET I MOBELFAKTA.NO

6. mai 2013 arrangerte mobelfakta.no kurs i møbelmiljø- og kvalitet for 12 deltagere fra medlemsbedrifter i Norsk Industri: Wonderland AS, Ekornes ASA, SBS/HÅG AS, Svenheim Møbelindustri AS, Vestre AS, Helland AS og Sykkylven Stål. I tillegg deltok også representanter fra svenske Møbelfakta. Ansvarlig for miljøfagliginnhold var Bergfald Miljørådgivere.


ØNSKER DU Å DELTA PÅ KURS I MØBEL- MILJØ OG KVALITET/HVA ER MOBELFAKTA.NO?

mobelfakta.no arrangerer kurs for alle interesserte fra møbelbransjen i aktuelle miljø- og kvalietskrav for møbler.

Dato: 6. mai 2013
Tidspunkt: kl 11.45–16.15
Sted: Oslo, Næringslivets Hus
Pris: kr 1200 pr. person (inkludert lunsj)

For kurspåmelding kontakt mobelfakta.no:
http://www.mobelfakta.no/sporsmaal


NYTT STYRE I MOBELFAKTA.NO FRA 18.10.12

Oversikt over styrets medlemmer:
http://www.mobelfakta.no/Styret/


 

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost