Nyheter

 • Offentlige innkjøp: ny miljøforskrift fra 1. mai

  02.06.2017
  Grønnere forskrift for grønnere offentlige innkjøp

  30 % miljøvekting i offentlige anskaffelser er nærmere en realitet. Når miljø er valgt som tildelingskriterium bør det som hovedregel vektes minimum 30 %, sammenliknet med blant annet pris. Dette går fram av ny Forskrift om ...

 • Økt kvalitetstesting av møbler i 2017

  02.06.2017
  Foto: Nordic Comfort Products AS

  Første halvår 2017: Møbelfakta mottar en markant økning av henvendelser om møbeltesting, møbelkvalitet og utstedelser av Møbelfakta-sertifikater. Fra produsenter både til hjemmemarkedet og kontraktmarkedet, samt fra privat...

 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost