Historikk

Fra Møbelfakta til mobelfakta.no.

Møbelfakta 1968-2010

Møbelfakta ble etablert som forening i 1968 og hadde de større og ledende norske møbelprodusentene som medlemmer. Foreningens formål var å arbeide for produksjon av kvalitetsmøbler i Norge, og for at forbruker skulle være sikret en garantert og dokumenterbar kvalitet. Dette formålet ble sikret gjennom et sett med kvalitetskrav som ble fastsatt i Møbelfakta, og som ble testet etter internasjonale og nasjonale standarder. Møblene ble testet med hensyn til styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, materialkvalitet og overflatebehandling, samt brannbestandighet. Testede og godkjente møbler har frem til 2010 fått produkt- og kolleksjonssertifikat fra Møbelfakta og adgang til å merke møblene med merkenavnet/logoen: Møbelfakta.


Møbelindustriens Miljøprosjekt 2008-2010

I 2008 opprettet bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri, et to-årig miljøprosjekt kalt: Møbelindustriens Miljøprosjekt. Intensjonen med prosjektet var å få miljø på dagsordenen hos norske møbelprodusenter, både mht produksjon og produkt. En av hovedoppgavene var å utvikle, etablere og gjennomføre relevante miljøtiltak som tilbud til møbelprodusentene, og deretter kommunisere bransjens tiltak og miljøbudskap ut til den øvrige bransjen og forbrukerne.

I 2009 ble Møbelindustriens Miljøprosjekt - dets intensjoner, verktøy og mål, sammenslått med daværende Møbelfakta - møbelindustriens eksisterende kvalitetsstandard. Resultatet av denne sammenslåingen er en medlemsbasert forening for norske møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet, som har fått navnet: mobelfakta.no. Navnet; mobelfakta.no, representerer foreningens merkenavn/logo/møbelmerket og nettadresse - alt i ett, og har erstattet det tidligere merkenavnet/logoen: Møbelfakta.


mobelfakta.no 2010

I 2010 ble alle norske møbelprodusenter via møbel+interiør invitert til medlemskap i mobelfakta.no og tilbudt deltagelse på kursprogrammet: Miljø- og kvalitet, som hadde til hensikt å hjelpe deltagerbedriftene med igangsetting og gjennomføring av følgende prosesser: Innføring av internt miljøstyringssystem for bedrift i form av Miljøfyrtårn - nasjonal standard, eller ISO 14001 - internasjonal standard, miljø- dokumentering/deklarering av møbler i form av Svanemerket - nordisk standard, eller EPD - internasjonal standard, og kvalitetssertifisering av møbler sertifisert av mobelfakta.no - europeisk og norsk standard.

Medlemskap i mobelfakta.no forplikter medlemsbedriftene til å gjennomføre aktuelle miljø- og kvalitetstiltak, og gir medlemsbedriftene rett til å benytte merkenavnet: mobelfakta.no, i medie- og markedssammenheng ved promotering av egen bedrift og produkter. Møbelmerket mobelfakta.no, kan benyttes på miljø- dokumenterte/deklarerte og kvalitetssertifiserte møbler.

Det har vært et poeng for mobelfakta.no å kunne tilby medlemsbedriftene et innholdsmessig aktuelt miljø- og kvalitetsprogram som etter deltagelse og gjennomføring forenkler deltagerbedriftenes jobb med å imøtekomme forespørsler om relevant miljødokumentasjon, bla i forbindelse med anbudskonkurranser. Relevant miljødokumentasjon styrker selvfølgelig miljøaspektet, i tillegg til medlemsbedriftenes konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

Alle norske møbelprodusenter oppfordres til å tegne medlemskap i mobelfakta.no.


For innmelding i mobelfakta.no

Mer informasjon om innmelding og medlemsskap i mobelfakta.no: http://www.mobelfakta.no/Bli-Medlem/.


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost