Miljøsertifisering av bedrift/produksjon

Medlemskap i mobelfakta.no forutsetter at bedrift/produksjon miljøsertifiseres etter gjeldende kriterier i mobelfakta.no.

Gjeldene kriterier for miljøsertifisering av bedrift/produksjon

Alle medlemsbedriftene i mobelfakta.no må innføre internt miljøstyringssystem i form av:

  • ISO 14001 - international standard, eller
  • Miljøfyrtårn - norsk standard.

ISO 14001

ISO 14001 representerer det store globale systemet for miljøsertifisering av bedrifter. Dette nivået bygger på kvalitetsstandarden ISO 9001. Dette sertifiseringsnivået velges i hovedsak av produsenter som er store, har sammensatte miljøutfordringer, er internationale eller eksportorienterte.

Mer informasjon om ISO 14 001 finner du her:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/iso14001.htm


Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgruppen er private og offentlige virksomheter - særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her:
www.miljofyrtarn.no


Dokumentasjon

Hver enkelt medlemsbedrift i mobelfakta.no er selv ansvarlig for gjennomføring av prosessen med miljøsertifisering av bedrift/produksjon. Når bedriften har fullført den nødvendige prosessen blir den sertifisert/mottar dokumentasjon av det organ som representerer det sertifiseringsnivået bedriften har valgt å sertifisere seg i henhold til. Bedriften mottar deretter gjeldende sertifikat/dokumentasjon av aktuell verifisør.

Møbelmerket: mobelfakta.no, benyttet på møbler, bekrefter at møbelets produsent bla har innført internt miljøstyringssystem i bedrift/produksjon og innehar gjeldende miljø- dokumentasjon/sertifikat.

Ved ønske om fremleggelse av dokumentasjon/sertifikat på produsentens beskrevne gjennomførte miljøtiltak, kontaktes aktuell bedrift med forespørsel om dette.


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost