Miljøkrav i mobelfakta.no

Miljøkrav i mobelfakta.no innbefatter miljøsertifisering av bedrift/produksjon og miljø- deklarering/dokumentering av møbel.

Hvorfor miljøsertifisere møbler?

For at du skal kunne vite om et møbel er produsert under etisk forsvarlige forhold og er et helse og miljøtilpasset produkt, må det inneha en aktuell dokumentasjon/deklarasjon som er utstedt/verifisert av en autorisert uavhengig tredje part, både med hensyn til bedrift/produksjon og møbel. 


Hvilke miljøkrav gjelder i mobelfakta.no?

Som medlemsprodusent i mobelfakta.no kreves det at produsent innfører internt miljøstyringssystem i form av :

  • ISO14001 - International standard, eller
  • Miljøfyrtårn - norsk standard

og miljø- deklarasjon/dokumentasjon av møbel i form av:

  • EPD - International standard, eller
  • Svanemerke - Nordisk standard.

Mer informasjon om ISO 14001 finner du her: http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/iso14001.htm

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finner du her: www.miljofyrtarn.no

Mer informasjon om EPD finner du her: www.epd-norge.no

Mer informasjon om Svanemerket finner du her: www.ecolabel.no

Lenke til aktuelle nettsider relatert til bla miljø: http://www.mobelfakta.no/Lenker/


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost