Miljøsertifisering av møbler

Medlemskap i mobelfakta.no forutsetter at møbler som produseres miljøsertifiseres etter gjeldende kriterier i mobelfakta.no.

Gjeldende kriterier for miljø-deklarering/dokumentering av møbler

Alle medlemsbedriftene i mobelfakta.no må innføre miljø-deklarering/dokumentering av møbler i form av:

  • EPD - internasjonal standard, eller
  • Svanemerke - nordisk standard.

EPD - Environmental Product Declaration

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng og står for Environmental Product Declaration. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025, Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne få produktinnsikt, og kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. Miljødeklarasjoner bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase
og avhending.

EPD blir stadig oftere etterspurt i forbindelse med anbudskonkurranser og offentlige innkjøp, og
betraktes som en internasjonal akseptert miljødeklarasjon.

Mer informasjon om EPD finner du her:
www.epd-norge.no


Svanemerke

Svanemerke er det offisielle nordiske miljømerket. Nordisk Ministerråd innførte i 1989 en felles, offisiell miljømerking i Norden. Symbolet Svanen er basert på logoen til Nordisk Råd, og ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.

Nordisk Miljømerking har som mål å redusere den totale miljøbelastningen, og Svanen kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav blant annet gjennom tester fra uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk.

Svanemerke betraktes som en nordisk miljødokumentasjon, og egner seg godt til kommunikasjon med sluttbruker. Merket kan også plasseres på produktets emballasje og brukes i markedsføringen.

Mer informormasjon om Svanemerket finner du her:
www.ecolabel.no


Dokumentasjon

Hver enkelt medlemsbedrift i mobelfakta.no er selv ansvarlig for gjennomføring av prosessen med miljø- dokumentering/deklarering av møbler. Når bedriften har fullført den nødvendige prosessen mottar den miljø- dokumentasjon/deklarasjon av det organ som representerer det sertifiseringsnivået bedriften har valgt å sertifisere seg i henhold til. Bedriften mottar deretter gjeldende dokumentasjon/deklarasjon av aktuell verifisør.

Møbelmerket: mobelfakta.no, benyttet på møbler, bekrefter at møbelet innehar gjeldende miljø- deklarasjon/dokumentasjon.

Ved ønske om fremleggelse av dokumentasjon på produsentens beskrevne gjennomførte miljøtiltak, kontaktes aktuell bedrift med forespørsel om dette.


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost