Kvalitetstesting

Kvalitetstesting av møbler.

Hvorfor stille kvalitetskrav til møbler?

For å kunne vite om et møbel varer lenge og tåler normal og tøff bruk, trenger det å ha blitt kvalitetstestet og godkjent av et akkrediterte nasjonalt- eller internasjonalt møbeltestlaboratorium. Alle møbler som gjennomgår- og består aktuelle kvalitetstester blir utstyrt med en godkjentstemplet testrapport fra møbellaboratoriet som utførte testen.

mobelfakta.no utsteder produkt- og kolleksjonssertifikat til medlemsprodusenter som har kvalitetstestet møbler, mot fremlagt godkjent testrapport.


Hvilke kvalitetskrav testes møblene for?

Kvalitetstesting av møbler innebærer at møblene testes for: styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, overflate, tekstiler, og brann, etter europeisk kvalitetsstandarder (standardene oppdateres kontinuerlig).

Gjeldende kravspesifikasjoner som beskrives i mobelfakta.no og i Håndboken, baserer seg på europeiske standarder.

Mer informasjon om gjeldende kvalitetskrav i mobelfakta.no finner du her: http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/


Hvordan kvalitetstestes møblene?

Møblene kvalitetstestes av nasjonale- eller internasjonale møbeltestlaboratorier etter felles europeiske regler og retningslinjer. Testenes innhold beskrives på nettsiden under fanene: styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, overflate, tekstiler, og brann.


PRODUKT- OG/ELLER KOLLEKSJONSSERTIFIKAT FRA MOBELFAKTA.NO

Hver enkelt medlemsbedrift i mobelfakta.no er selv ansvarlig for gjennomføring av prosessen med kvalitetstesting av møbler.

mobelfakta.no utsteder produkt- og/eller kolleksjonssertifikat til møbler som er kvalitetstestet og godkjent av et akkreditert møbeltestlaboratorium, og produsert av møbelprodusent som er medlem i mobelfakta.no.

For utstedelse av produkt- og/eller kolleksjonssertifikat fra mobelfakta.no, skal godkjent testrapport oversendes fra produsent til mobelfakta.no, som deretter utsteder aktuelt sertifikat basert på gjeldende testrapport.

Møbelmerket: mobelfakta.no, benyttet på møbler, bekrefter at møbelet innehar kvalitetssertifikat (i form av et produkt- eller kolleksjonssertifikat) utstedt av mobelfakta.no.

Ved eventuelle ønsker om fremleggelse av gyldig produkt- eller kolleksjonssertifikat som dokumentasjon på godkjent møbelkvalitet, må den enkelte bedrift kontaktes direkte med forespørsel om dette.

Mer informasjon om testing av møbelkvalitet eller møbellaboratoriet i Sykkylven finner du her: http://www.mobelfakta.no/mobellaboratoriet/


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost