Kvalitetskrav i mobelfakta.no

Det stilles krav til kvalitetstesting av følgende møbler/møbelgrupper: bord, kontorbord/arbeidsbord, sittemøbler, skole- og barnemøbler, oppbevaringsmøbler, senger og madrasser.

Nedenfor følger kvalitetskravene/standardene som møbler/møbelgrupper testes etter


BORD (gjelder offentlig- og privat miljø)

SIKKERHETSKRAV, offentlig miljø
Testes etter standarden: NS-EN 15372:2016, nivå 2

 • Dette dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken.

SIKKERHETSKRAV, hjemmemiljø
Testes etter standarden: NS-EN 12521:2015

 • Dette dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken.

STYRKE OG HOLBARHET 
Testes etter standarden: NS-EN 1730:2012

 • Her blir produktet belastet i aktuelle retninger (lengde, tverretning, vertikal belastning og horisontalbelastning), statisk belastning, horisontal og vertikal utmatting, støttest  mot bordplaten og falltest.

OVERFLATENS BESTANDIGHET 
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009, NS-EN 12722:2009

 • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

GLASS I MØBLER
Testes etter standarden: NS-EN 14072:2003


KONTORBORD/ARBEIDSBORD (gjelder offentlig miljø)

MÅLEKRAV
Testes etter standarden: NS-EN 527-1:2011

 • Det er fastsatt krav til arbeidsflatens bruksareal (minimumskrav), høyde til arbeidsflaten og minimumskrav til benplass.

SIKKERHET
Testes etter standarden: NS-EN 527-2:2002

 • Det stilles krav til at rørender skal være kapslet eller lukket, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling og bruk, m.m. Det stilles også krav til stabilitet. Dette testes ved at belastningen påføres midt på kortsiden (lengderetningen) eller midt på langsiden, 50 mm inn fra bordkanten.

STYRKE- OG HOLDBARHET 
Testes etter standarden: NS-EN 527-3:2003

 • Styrke og holdbarhet testes med hensyn til statisk verktikal og horisontal belastning i aktuelle retninger og på aktuelle, mest utsatte steder, utmatting horisontalt og vertikalt, falltest. Det stilles strengere krav til kontorbord/arbeidsbord enn til vanlige bord.

OVERFLATENS BESTANDIGHET
Testes etter standardene: NS-EN 12720:2009, NS-EN 12722:2009

 • Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

KONTORSTOLER/ARBEIDSSTOLER (gjelder offentlig- og privat miljø)

MÅLEKRAV
Testes etter standarden: NS-EN 1335-1:2000

 • Standarden stiller krav til funksjonsmål og justeringsmuligheter

SIKKERHET
Testes etter standarden: NS-EN 1335-2:2009

 • Det stilles krav til stabilitet og sikerhet ved bruk.

STYRKE OG HOLDBARHET
Testes etter standarden: NS-EN 1335-3:2009

 • Stolene utsettes for statiske og dynamiske belastninger av sete, rygg og armlener. I tillegg funksjonstestes hjul og understell.

SITTEMØBLER (gjelder offentlig- og privat miljø)

SIKKERHET
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013

 • Rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset. Det skal ikke være skjære- eller klemfare ved innstilling og bruk.
 • Sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 7 mm eller større enn 18 mm. under bevegelse, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker.

SIKKERHET OG STYRKE
Testes etter standarden: NS-EN 16139:2013

 • Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve, benstøtte.

STABILITET
Testes etter standarden: NS-EN 1022:2005

 • Stabiliteten testes med hensyn til tipping i aktuelle retninger, med setelodd og belastninger.

OVERFLATENS BESTANDIGHET
Testes etter stadardene: NS-EN 12720:2009, NS-EN 12722:2009

 • Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten.

BRANNBESTANDIGHET
Testes etter stadarden: NS-EN 1021-1: 2006

 • Her testes møbelets tekstiler med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min.

SKOLE- BORD OG STOLER (BARNEMØBLER)

Skolemøbler deles inn i 7 størrelseskategorier, fra brukerhøyde 80 - 100 cm (kategori 1) til brukerhøyde oer 185 cm (kategori 7). Belastningskravene er avhengig av hvilken størrelse/klassetrinn møbelet er beregnet på.

SIKKERHET, STABILITET OG STYRKE
Testes etter standarden: NS-EN 1729-2:2012

 • Det stilles krav til at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling, justering eller sammenslåing.

Sikkerhetskrav til skolestoler

 • Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med ved sitting skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2mm i bevegelses-/kraftretningen, sikkerhetsavstanden mellom deler som kan beveges skal være mindre enn8 mm eller over 25 mm under bevegelse, innstillingsmekanismer skal være utformet slik at skader pga uoppmerksom bruk unngås, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse brukeren.

FUNKSJONSKRAV
Testes etter standarden: NS-EN 1729-1:2006

OVERFLATENS BESTANDIGHET
Testes etter stadardene: NS-EN 12720:2009

 • Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten

BRANNBESTANDIGHET
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2006

 • Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler).

HØYE BARNESTOLER (BARNEMØBLER)

HØYE BARNESTOLER
Testes mot styrke, sikkerhet, stabilitet, holdbarhet krav etter stadarden: NS-EN 14988-1:2006

BRANNBESTANDIGHET
Testes etter standarden: NS-EN 1021-1:2006

 • Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler).

OPPBEVARINGSMØBLER (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 14073-2:2004

 • Her blir det stilt krav til at komponenter som brukeren kan komme i kontakt med ikke skal ha grader, skarpe kanter, skarpe hjørner eller åpne rørender, bevegelige deler skal  ikke kunne løsne, krav til sikkerhetsavstand mellom bevegelige deler, sjalusier (vertikale) skal ikke kunne selvlukke, uttrekkselementer, hyller og skinner, rammer og skuffer skal være utstyrt med stoppere, hyller skal være sikret slik at de ikke glir, faller ut eller beveger seg.

Styrke og stabilitet
Testes etter standarden: NS-EN 14073-3:2004

 • Her stiles krav til at produktet skal tåle visse belastninger på alle oppbevaringsflater.
 • Det stilles krav til at produktet skal være stabilt, og dette testes bl.a. med gjentagende belastninger på kortside/langside med åpne dører/skuffer.
 • Det stilles også krav til styrke på produktet, og dette testes ved gjentagende beslatninger på bl.a. kort- og langside, hyller, hyllebærere/hylleknekter og topplate
 • For veggmonterte enheter kreves at skap og hyller skal tåle en vertikal kraft fra undersiden på minst 100 N uten å falle ned. Det stilles også krav til styrke for monteringsbeslag for skjermvegger og vegger.

Styrke- og holdbarhet
Testes etter standarden: ISO 7170:2005

 • Det stilles krav til at hyller og klesstang skal tåle langetidsbelastning. Dette testes ved en viss belastning over 7 døgn.

Styrke- og holdbarhet
Testes etter standarden: NS-EN 14074:2004

 • Det stilles krav til holdbarhet på skuffer og uttrekkselementer. Dette blir bl.a. testet ved gjentagende belastninger ( 50.000 sykler). Slag og lukkeprøving av skuffer og uttrekkselementer testes ved belastning på 35 kg og 10 sykler. Hengslet og pinnhengslet dør vertikalbelastes med 30 kg og 10 sykler, horisontal statisk belastning mot åpen dør 80 kg, og 10 sykler. Vertikal sjalusidør testes for holdbarhet med åpne/lukke 20.000 ganger. Klaffer og uttrekksplater testes med vertikal statisk belastning på 250 kg og 10 sykler, holdbarhet uttrekk 20.000 sykler.
 • Mobile enheter testes med rullebevegelse over 1000 mm, 2.000 sykler.

Overflaters bestandighet
Testes etter standardene: EN 12720:2009, NS-EN 12722:2009

 • Plater skal bl.a. tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer, fett i ripe i 24 timer, alkohol (48%) og fargende væske (kaffe) i 1 time, tørr varme (85 grader) 15 min. På understellet skal produktet tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer.

KNAGGREKKER (gjelder offentlig miljø)

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 14073-2:2004


SENGER OG MADRASSER (gjelder offentlig- og privat miljø)

Funksjon
Testes etter standarden: NS-EN 1334:1996

 • Funksjonskravene gir maksimums- og minimumsmål på produktene. Utgangspunktet er produsentens oppgitte mål, og det tillates ikke store avvik.

Sikkerhet
Testes etter standarden: NS-EN 1725:1998

 • Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, rørender lukke eller kapslet, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, sikkerhetsavstanden for å unngå å klemme føtter under bevegelige deler skal være over 100 mm fra gulvet, komplett seng eller stamme skal ikke tippe.

Styrke- og holdbarhetskrav for seng
Testes etter standarden: EN 1725:1998

 • Produktet testes med hensyn til tipping i 4 posisjoner, utmatting og støt.

Styrke- og holdbarhetskrav for madrass
Testes etter standarden: NS-EN 1957:2000

 • Madrassen gjennomgår utmattingstest av fjæringsegenskapene både på kant og på overflate. Dette skjer bl.a. ved at en rull på 1400 Newton (10 N = 1 kg) rulles over madrassen 30.000 ganger.

Brannbestandighet
Testes etter standarden: NS-EN 597-1:1995

Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner

 • Her testes sengen/madrassen med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge.

 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost