Møbelreklamasjoner

Informasjon om møbelreklamasjoner og anbefalte prosedyrer angående håndtering av disse.

MØBELREKLAMASJONER

Ved kjøp av nytt møbel må kunden regne med normal nedbrytning av møbelet over tid - utseendeforandring og forringelse - spesielt av tekstiler og hud, som følge av bruk og slitasje. For at møbelet skal ta seg godt ut så lenge som mulig, er det viktig at man tar godt vare på det. Husk at verken møbelhud eller møbelstoffer er selvrensende eller vedlikeholdsfrie og påvirkes av både ytre- hud, hår, syreholdig svette og fargesmitte fra dongeribukser. I tillegg etterlater også søl merker som må behandles umiddelbart. Likevel må man på alle møbler beregne normal slitasje/nedbrytning over tid. Dersom et nytt møbel mot forventet har en mangel, må du som kjøper innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen - eller burde ha oppdaget den, gi salgsstedet melding om at du vil klage på mangelen.

FOR REKLAMASJON AV NYTT MØBEL

 1. Ved feil eller mangel på nytt møbel:
  Kontakt butikk/leverandør som har solgt møbelet
 2. Ved feil eller mangel på nytt møbel og påfølgende manglende oppfølging av henvendelse vedrørende nevnte til butikk/leverandør:
  Kontakt produsent av møbelet
 3. Ved feil eller mangel på nytt møbel og påfølgende manglende oppfølging av henvendelse vedrørende nevnte til butikk/leverandør og produsent:
  Kontakt Forbrukerrådet - rådgivningstelefonnummer: 037037.

NB! mobelfakta.no behandler ikke møbelreklamasjonssaker!


INFORMASJON FRA FORBRUKERRÅDET OM MØBELREKLAMASJONER I 2011

Møbelreklamasjoner oppfattes av Forbrukerrådet som vanskelige klagesaker. Forbrukerrådet har en god del klagesaker på møbler, men dessverre ingen oversikt over hvilke saker som gjelder utenlandske- eller norske møbler. Det var totalt mellom 6-700 møbelsaker registret som rådgivnings- og klagesaker på landsbasis i 2011. Forbrukerrådet prøver å unngå at rådgivningssakene blir klagesaker, men alle saker som går under forbrukertvistloven blir behandlet. Klagesakene behandles i den regionen hvor klageren bor. I 2011 lå møbler på 7 plass på "10 på topp listen" over produktkategorier som det ble klaget på.

Klageprosedyren er som følger: Misfornøyd forbruker blir først bedt om å kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt eller eventuelt produsent. Hvis ikke forbruker når frem med klagen kan forbrukerrådet kontaktes for vurdering av om klagen er en berettiget sak. 95% av henvendelsene fra forbruker til forbrukerrådet er en grei tvist – har en sak. Forbrukerrådet overtar deretter kommunikasjon og henvendelse ovenfor forhandler og eventuelt produsent. Forbrukerrådets vurdering er ikke bindende og har dermed ingen rettskraft. Men hvis uenig part ikke blir fornøyd kan saken tas videre til forbrukertvistutvalget som har rettskraft. Forbrukerrådet tar i mot henvendelser på sin kunderådgivningstelefon nr.: 037037.

TYPISKE KLAGESAKER GJELDENDE MØBELKJØP:

 • Angring på kjøp – ønske om å oppheve kjøp
 • Forsinkelse ved levering
 • Transportskader
 • Rene produktmangler: Dreier seg stort sett om tekstil – nupping (er et veldig stort problem men vanskelig å få betraktet som en vare- mangel/svakhet), feil farge og krakelering.
 • Kombinasjon av skinn og pvc skaper vanskelige klagesaker ettersom disse materialene oppfører seg ulikt – forfaller ulikt.
 • Madrasser er vanskelige klagesaker – forutsetter nesten god veiledning ved kjøp for å sikre at kunden får et produkt de ikke kommer til å klage på.

FORSLAG/ØNSKE FRA FORBRUKERRÅDET:

 • Møbelprodusentene bør bli bedre på vedlikeholdsmerking – alle produkter bør vedlikeholdsmerkes!
 • Forhandlerne bør bli ansvarliggjort for å gi forbrukerne informasjon om vedlikehold i forbindelse med salg av møbel!

Verktøylinje

 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost