Testing tekstiler

Tekstiler testes med hensyn til styrke, slitasje (martindale), pilling/nupping fargeekthet (lys, tørr, våt) og mot brann.

Mobelfakta.no sine testkrav til tekstil/møbelstoffer

Spesifikasjoner og prøvingsmetoder: NS-EN 14465:2003/A1:2006

Privat miljø
Testet for vanlig Bruk:

 1. Slitasje over 20.000
 2. Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)
 3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
 4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
 5. Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest)

Private miljø
Testet for hard Bruk:

 1. Slitasje over 25.000
 2. Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)
 3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
 4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
 5. Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest)

Offentlig miljø

 1. Slitasje over 50.000. *Tilleggskrav: Ved ekstra hard bruk som f.eks. institusjoner, kino eller lign. kan det stilles krav om 80.000
 2. Pilling: 4-5 (5 høyest, 1 lavest). Ullstoffer: 3-4 aksepteres grunnet naturlig, avtakende pilling/loing i begynnelsen av bruksfasen
 3. Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
 4. Gniekthet tørr: 4 (5 høyset, 1 lavest)
 5. Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)

Martindale slitasjetest 
Testes
etter: EN-ISO 12947-2:1998

 • Tekstilet testes i et spesielt apparat hvor det blir utsatt for slitasjetesten - den såkalte Martindale slitasjetesten.

Tekstilets styrke
Testes etter: EN-ISO 13934-1:2013, EN-ISO 13937-3:2000, EN-ISO 13936-2:2004, EN-ISO 13938-1:1999


Tekstilet pilling/NUPPING
Testes etter: EN-ISO 12945-2:2000


Tekstilets fargeekthet (lys, tørr, våt)
Testes etter: EN-ISO-105 B02:2013, EN-ISO 105x12:2002


Tekstilets brennbarhet
Testes etter: NS-EN 1021-1:2006, NS-EN 597-1:1994


Brann Sigarettesten - ingen antenning
Testes etter: NS-EN 1021:2006 (og NS-EN 597-1:1994

 • Dette er den såkalte sigarettesten. Kravet er at madrasser og stoppede møbler skal stå imot antenning av ulmende sigarett. Kravet er lovpålagt i Norge, jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

Forbud mot flammehemmere 

 • Produkter med mobelfakta.no-godkjenning er garantert fri for brommerte flammehemmere (lovpålagt krav)

Dokumentasjonskrav: Egenerklæring fra medlemmene.


Mer informasjon om aktuelle brannkrav finner du her: http://www.mobelfakta.no/testing-brann/


 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost