Testing stabilitet og sikkerhet

Møbelets stabilitet og sikkerhet testes mot tipping og velting i alle aktuelle retninger, med belastning på aktuelle steder på produktet.

Stabilitet og sikkerhet

Stabilitet
Testes etter: NS-EN 1022:2015

  • Møbelets stabilitet testes med hensyn til tipping i aktuelle retninger, med setelodd og belastninger.
  • Sikkerhet sikres med hensyn til at rørender skal være kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset. Det skal ikke være skjær- eller klemfare ved innstilling og justering eller sammenslåing.
    Det stilles også krav til dimensjoner og avstander på deler slik at det ikke kan oppstå fare ved bruk av produktet.

Bildet viser gjennomføring av en stabilitetstest.
 


 
 

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost