Medlemsbetingelser

Nedenfor følger medlemsbetingelser for medlemskap i mobelfakta.no.

Miljøtiltak

 • Miljøsertifisering av bedrift etter ISO14001 - internasjonal standard, eller Miljøfyrtårn - norsk standard.
 • Miljø- deklarering/dokumentering av møbler i form av EPD - internasjonal standard, eller Svanemerke - nordisk standard.

Kvalitetstiltak

 • Kvalitets- testing/sertifisering av møbler etter europeiske og norske standarder.

Progresjon ved innføring av tiltak

 • Igangsetting av innføring av internt miljøstyringssystem for bedrift/produksjon umiddelbart ved innmelding i mobelfakta.no.
 • Miljø- dokumentering/deklarering av minimum 50% av medlemsbedriftens møbelkolleksjon.
 • Kvalitetssertifisering av minimum 50 % av medlemsbedriftens møbelkolleksjon.

Merking med: mobelfakta.no 

 • Kun medlemsbedrifter i mobelfakta.no har tillatelse til å benytte merkenavnet/logoen/møbelmerket: mobelfakta.no, i forbindelse med promotering av egen bedrift.
 • Kun medlemsbedrifter i mobelfakta.no har tillatelse til å benytte merkenavnet/logoen: mobelfakta.no, som møbelmerke på møbler som er miljø- dokumentert/deklarert og kvalitetssertifisert. 

Medlemskontingent

 • Medlemskapet i mobelfakta.no blir automatisk fornyet med virkning fra 01.01 til 31.12 hvert år.
 • Ved oppsigelse av medlemskap må denne oversendes mobelfakta.no skriftlig via e-post innen september samme år. Ved oppsigelse etter september må medlemskontingent betales også for påfølgende år!
 • Som medlem forplikter man seg til hver januar å oppdatere bedriftens kontaktinformasjon, samt oppgi bedriftens totale omsetningsbeløp fra foregående år ettersom satsene for medlemskontingent er omsetningsbasert. Medlemmene vil i løpet av januar motta forespørsel om aktuell informasjon angående dette via e-post fra mobelfakta.no.

Utmelding

 • Ved utmelding av mobelfakta.no må medlemsbedriften si opp medlemskapet skriftlig via e-post til mobelfakta.no innen september samme år, ellers gjelder medlems- og betalingsbetingelsene automatisk videre neste år.

 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost