Medlemsavgift

Medlemsavgiften i mobelfakta.no består av medlemskontingent og er omsetningsbasert.

Medlemsavgift

Medlemskontingenten i mobelfakta.no er omsetningbasert etter følgende satser:

  1. Omsetning:  0-50 mill. sats: kr. 15.000 pr. medlems år
  2. Omsetning: 50-100 mill. sats: kr. 20.000 pr. medlems år
  3. Omsetning: 100-200 mill. sats: kr. 25.000 pr. medlems år
  4. Omsetning: 200 mill. og over, sats: kr. 35.000 pr. medlems år.


Som medlem forplikter man seg til hver januar å informere mobelfakta.no om bedriftens totale omsetningsbeløp fra foregående år, ettersom satsene for medlemskontingent er omsetningsbasert. Medlemmene vil i løpet av januar motta forespørsel om aktuell informasjon angående dette via e-post fra mobelfakta.no.


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost