Lenker

Nedenfor følger lenker til noen aktuelle nettsider.

Norsk Industri - møbel+interiør
Aktuelle bransjesider:
www.norskindustri.no/bransjer/mobelinterior/
www.insidenorway.no


Svensk Møbelfakta
http://www.mobelfakta.se/


Miljøstyringsrådet i Sverige
Informasjon om gjeldende krav ved offentlige møbeinnkjøp i Sverige
http://www.msr.se/


 


Danske krav til møbler
http://kravtilmobler.dk


Bergfald & Co
Miljøkonsulentselskap:
www.bergfald.no


Østfoldforskning
Leverandør av EPD miljødeklarasjon:
www.ostfoldforskning.no


Miljømerking
Leverandør av Svanemerket:
http://www.svanemerket.no


EPD-Norge
Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner:
www.epd-norge.no


Miljøfyrtårn
Nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor:
www.miljofyrtarn.no


ISO 14001
Environmental Management Guide
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/iso14001.htm


Teknologisk Institutt
Sertifiserer virksomheter etter NS-EN ISO 14001 - standarden for miljøstyringssystemer:
http://www.teknologisk.no/TI-Sertifisering-as/Systemsertifisering/Ytre-miljoe


Standard Norge
Ledende aktør på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge:
www.standard.no


Forbrukerrådet
Interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge:
www.forbrukerportalen.no


Doffin
Database for offentlige innkjøp:
www.doffin.no


DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
www.dsb.no


ADR/RID
Direktoratet for transport på offentlig vei:
www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Transport/ADRRID-2009/


Regelhjelp.no
Veiviser til regelverk for virksomheter:
www.regelhjelp.no


Lovdata - produktforskrifter
Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon:
www.lovdata.no/cgi-wift/ldles


Klima- og forurensningsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) ligger under Miljøverndepartementet. De iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. De viktigste arbeidsområdene er klima, miljøgifter, hav og vann, avfall, luft og støy:
http://www.klif.no/klimaplaner


Regnskogfondet
Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika:
http://www.regnskog.no


Grønt punkt
Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Fra 1. februar 2008 drifter Grønt Punkt Norge AS i tillegg innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong:
http://www.grontpunkt.no


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost